WAE DX Contest i wymiana QTC. Jak, po co i o co w ogóle chodzi?

Autor: SP5UAF, SQ6MS
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-09


Zawody WAE DX Contest są organizowane przez Niemiecki Związek Krótkofalowców (DARC). Są to jedne z najpopularniejszych zawodów i są zaliczane do największych i najważniejszych wydarzeń contestowych w ciągu roku. Jednocześnie w tej grupie są to zawody bez wątpienia najtrudniejsze.

Jedną z trudności, jakie wiążą się z uczestnictwem w tych zawodach, jest specyfika nawiązywanych łączności. WAE oznacza Worked All Europe: w tych zawodach stacje z Europy nawiązują łączności tylko ze stacjami spoza Europy (nie dotyczy edycji RTTY zawodów). Zatem my, stacje europejskie, pracujemy w zawodach tylko z DXami. To oczywiście wymaga, aby nasze anteny były efektywne, to także wymaga uważnego obserwowania propagacji, jej zmian i czasem bardzo krótkich otwarć propagacyjnych na poszczególnych pasmach.

Jeśli mamy antenę kierunkową, należy dobrze się w tym wszystkim orientować, aby wiedzieć kiedy i w jakim kierunku obracać antenę, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać warunki propagacyjne. Oczywiście im niższe pasma, tym trudniej, ale i coraz ciekawiej. Taka specyfika.

Jednak jeszcze większą trudnością, która wiąże się z zawodami WAE jest konieczność nadawania/odbierania QTC. Niektórzy tego bardzo… ale to bardzo nie lubią. Początkujący contestmani czasem zupełnie nie pojmują, czym jest tzw. QTC traffic. Wielu krótkofalowców, uczestniczących w zawodach WAE nie interesuje się QTC, ponieważ nie do końca wiedzą, co to jest, co z tym zrobić i jak to obsługiwać w programie contestowym.

Cóż, nie taki diabeł straszny, jak go malują, choć oczywiście obsługa QTC wymaga pewnej wprawy i obycia. Nie jest to jednak o wiele trudniejsze od zwykłej łączność w zawodach.

Zacznijmy jednak od początku. Przy tym od razu zaznaczamy, że opis dotyczy części SSB i CW zawodów.

Czym jest QTC traffic w zawodach WAE?

„QTC” w terminologii kodu Q oznacza wiadomość, komunikat. I tym samym właśnie jest w zawodach WAE. Jest to wiadomość o łączności wcześniej przeprowadzonej w zawodach.

Nadawcą QTC może być tylko stacja DX (spoza Europy,) a odbiorcą tylko stacja z Europy. Ta sama stacja DX może nadać do tej samej stacji europejskiej informacje o maksymalnie dziesięciu wcześniej przeprowadzonych łącznościach – czyli maksymalnie dziesięć QTC.

Takie informacje mogą znaleźć się w jednej paczce, która będzie w takim wypadku zawierać 10 QTC. Może to także być kilka paczek, np. jedna zawierająca cztery QTC i druga z sześcioma QTC – jednak przy kilku paczkach suma zaraportowanych łączności może wynosić maksymalnie 10.

Dodatkowo należy pamiętać, że żadna z tych raportowanych łączności nie może być łącznością pomiędzy stacjami, pomiędzy którymi następuje wymiana QTC.

Kolejna ważna rzecz: paczki mają swoją numerację wg. standardu XXX/Y(Y), np. 001/10, 003/5, 007/100 itd. XXX oznacza kolejny numer paczki, YY oznacza ilość QTC w danej paczce (maksymalnie 10).

Pojedyncze QTC zawiera godzinę raportowanego QSO, znak stacji (europejskiej) oraz numer QSO nadany przez tę stację.

To właściwie wszystko. Jasne i proste? Pewnie, że nie! W teoretycznym opisie to nie jest ani jasne ani przejrzyste. Dlatego posłużymy się przykładem.

Przykład wymiany QTC

Wyobraźmy sobie foniczną część WAE i log stacji K1CC, zawierający następujące łączności przeprowadzone w zawodach:

              SENT  RCVD 
GMT   Call    QRG RS Nr RS Nr
00:01  SP5UAF 14,001 59 121 59 001
00:02  SN5Z  14.001 59 122 59 003
00:02  SO4M  14.001 59 123 59 007
00:04  SN5M  14.001 59 124 59 008
00:07  SQ6MS  14.001 59 125 59 007
00:07  SP5XO  14.001 59 126 59 005
00:17  SP4MPG 14.001 59 127 59 005
00:19  SP4POB 14.001 59 128 59 010
00:20  SO4M  7.010  59 129 59 017
00:21  SQ6Z  7.010  59 130 59 011
00:32  SP5OXJ 7.010  59 131 59 045
00:33  SP5XYZ 7.010  59 132 59 022
00:34  SP5ZCC 7.010  59 133 59 019

Wyobraźmy sobie dalej, że kiedy log ma taki właśnie stan (zawartość) stacja K1CC jest wołana przez stację SO4M z pytaniem, czy posiada jakieś QTC. Na SSB pytamy np. „Any QTC? This is SO4M”. Na CW zwykle pytamy “QTC?” I jeśli otrzymamy odpowiedź twierdzącą („R”), dopiero wtedy podajemy swój znak. Bywa też i tak, że to stacja DX proponuje nam, że nada do nas QTC.

Pozostańmy jednak przy rozpoczętym przykładzie: stacja SO4M pyta K1CC o QTC, kiedy K1CC pracuje w paśmie 40m. Wymiana QTC może mieć w tym wypadku następujący przebieg:

 • SO4M: Any QTC?
 • K1CC: Roger. Your call?
 • SO4M: This is SO4M. I’m ready.
 • K1CC: QSL. Copy QTC number 2/10
 • SO4M: Roger.
 • K1CC: 0001 SP5UAF 1
 • SO4M: Roger.
 • K1CC: 0002 SN5Z 3
 • SO4M: Roger.
 • K1CC: 0004 SN5M 8
 • SO4M: Roger.
 • K1CC: 0007 SQ6MS 7
 • SO4M: Roger.
 • K1CC: 0009 SP5XO 5
 • SO4M: Roger.
 • K1CC: 0017 SP4MPG 5
 • SO4M: Roger.
 • K1CC: 0019 SP4POB 10
 • SO4M: Roger.
 • K1CC: 0021 SQ6Z 11
 • SO4M: Roger.
 • K1CC: 0032 SP5OXJ 45
 • SO4M: Roger.
 • K1CC: 0033 SP5XYZ 22
 • SO4M: Roger. Thanks for QTC 2/10.
 • K1CC: QSL. Thank you. QRZ contest K1CC

Warto zauważyć, kilka rzeczy w tej przykładowej wymianie QTC:

1
Jak zostało to wcześniej napisane, z listy kolejnych łączności z logu K1CC nie nadał QTC o łącznościach ze stacją SO4M, ponieważ QTC było nadawane do stacji SO4M. Regulamin zawodów mówi, że nadawane QTC nie może dotyczyć takiej łączności.

2
Podczas nadawania QTC nie ma znaczenia pasmo, na którym została przeprowadzona raportowana łączność (ta informacja nie jest nadawana w treści QTC).

3
Nie ma znaczenia także pasmo, na którym następuje wymiana QTC. W praktyce zdarza się, że np. stacje nawiązały ze sobą łączności w zawodach na wszystkich pasmach, ale nie wymieniały QTC w ogóle lub podczas jednej sesji stacja DX nie nadała kompletu dziesięciu QTC. W takiej sytuacji dopuszczalne jest ponowne wywołanie stacji DX na dowolnym pasmie (nawet jeśli QSO już było) i zapytanie o brakujące QTC, np. w następującej formie:

– CQ Contest W1ABC…[wpisujemy w pole logowania znak W1ABC i wołamy swoim znakiem]
– SP1XXX any QTC`s?
[jeśli odpowiedź jest twierdząca to uruchamiamy okienko QTC w naszym programie i postępujemy tak jak w opisie powyżej]

Jeśli uzyskamy odpowiedź „not now” albo „later”, możemy spróbować ponownie za jakiś czas, zwłaszcza jeśli słyszymy, że ta stacja ma w logu dużo QSO. Takie QTC „na raty” jest jak najbardziej prawidłowe. Celem stacji DX jest wydać możliwie dużo QTC, a naszym celem jest je odebrać.

Stacje nadające QTC (w więc stacje DX) często maksymalnie skracają treść nadawanych informacji, dlatego należy być bardzo czujnym. Np. biorąc pod uwagę powyższy przykład: mogłoby się tak zdarzyć, że K1CC przy pierwszym QTC poda godzinę 0001, a przy kolejnych QTC będzie już podawał tylko minuty (02, 04, 07 itd.). To będzie oznaczać, że godzina jest ta sama, co przy pierwszym QTC.

Co zrobić, kiedy z jakiegoś powodu nie odbierzemy albo nie zapiszemy QTC? Zamiast nadawać „Roger” należy wtedy poprosić o powtórzenie danego QTC albo też o powtórzenie odpowiedniej części QTC, np. „Repeat time, please”.

Wymiana QTC to bardzo ważny element zawodów WAE. Każde poprawnie odebrane QTC to dodatkowy punkt w zawodach.

Logowanie QTC

Programy do pracy w zawodach posiadają specjalne funkcje przeznaczone do nadawania lub logowania QTC.

Posłużymy się przykładem programu N1MM Logger+. Musimy oczywiście wybrać odpowiedni typ zawodów, aby program „wiedział”, że będzie obsługiwał QTC.

Jeśli mamy zamiar odebrać QTC od stacji K1CC, po wpisaniu znaku K1CC do logu uruchamiamy okienko zapisywania QTC, używając kombinacji klawiszy: [Ctrl]+[Z]

Okienko QTC Window (widoczne na ilustracji) posiada pola niezbędne do zalogowania QTC.

W przypadku CW poszczególne przyciski mogą powodować nadanie komunikatu z potwierdzeniem lub z prośbą o powtórzenie. Przy pracy fonicznej można oczywiście używać mikrofonu albo też wcześniej nagranych komunikatów głosowych.

Okienko QTC z wypełnionymi informacjami będzie wyglądać następująco:

Warto zauważyć, że jeśli w pierwszym QTC wpiszemy godzinę 0001, w kolejnej linii wystarczy wpisać „2” – program automatycznie uzupełni tę informację i pojawi się godzina 0002. Warto wykonać kilka prób z okienkiem QTC: poruszaniem się po poszczególnych polach, liniach, zatwierdzaniem itd. Program N1MM posiada dość obszerną pomoc dotyczącą logowania QTC.

Program contestowy oczywiście prowadzi ewidencję QTC i np. podpowiada nam, że z daną stacją już mamy wymienione QTC. Jeżeli np. stacja SO4M będzie ponownie miała łączność z K1CC na innym paśmie, program wyświetli informację, że z ta stacją już mamy wymienione 10 QTC i więcej QTC już nie można wymienić.

Na powyższym przykładzie komunikat wyświetlony czerwonym kolorem informuje, że od stacji K1CC odebrano 10 QTC (10 rcvd) i brak możliwości wymiany kolejnych QTC (0 left).

Przykłady

Obraz wart jest tysiąca słów. Dlatego zachęcamy do obejrzenia filmów z przykładami wymiany QTC. W serwisie YouTube jest wiele takich nagrań. Bardzo dobry i poglądowy jest przykład wymiany QTC pomiędzy stacjami PW2T a DK2CX w fonicznej części WAE. Ten film jest dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Ine6ASM6Gsw

Z kolei przykład wymiany QTC w części telegraficznej WAE znajdziemy pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=_Rlox4dpxcA.

Tutaj wymiana następuje pomiędzy stacją SP2KPD a stacją KG2A.

To tylko dwa przykłady – więcej można wyszukać samodzielnie w serwisie YouTube. Warto posłuchać i warto zastosować w praktyce.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Zagadnieniem bardzo ważnym w zawodach WAE jest mnożnik. Dla stacji z Europy mnożnikiem są podmioty DXCC spoza Europy. Są jednak wyjątki od tej ogólnej zasady.

Wyjątkami są USA (W), Kanada(VE), Australia (VK), Nowa Zelandia (ZL), Republika Południowej Afryki (ZS), Japonia (JA), Brazylia (PY) oraz Rosja Azjatycka (RA8/RA9 i RA0). W przypadku tych krajów mnożnikiem jest każdy numer obszaru wywoławczego (bez względu na rzeczywistą lokalizację stacji). Np. za łączności ze stacjami K1CC, K0NZ, W1ETC, N9ZZ i WB9H można zaliczyć trzy mnożniki (W0, W1 oraz W9). Z kolei stacje z prefiksami VE1, VO1 i VY1 liczą się jako VE1. I tak dalej.

To jednak nie wszystko. Bardzo ważną informacją jest wartość mnożnika uzależniona od pasma (czyli coś, co można określić jako „mnożnik za mnożnik”):

 • W paśmie 80m liczbę zdobytych mnożników należy pomnożyć przez 4.
 • W paśmie 40 metrów liczbę zdobytych mnożników należy pomnożyć przez 3.
 • W pasmach 20, 15 i 10 metrów liczbę zdobytych mnożników należy pomnożyć przez 2.

Inaczej mówiąc: im niższe pasmo, tym więcej wart jest każdy mnożnik.

Powyższa specyfikacja nie wymienia pasma 160 metrów, ponieważ zawody WAE odbywają się tylko w pasmach 80, 40, 20, 15 i 10 metrów.

Biorąc pod uwagę QTC Traffic oraz sposób punktowania mnożników, może się wydawać, że obliczanie końcowego wyniku jest skomplikowane. Należy jednak przyjąć, że do pracy w zawodach WAE używamy programu contestowego. Wtedy nie ma się o co martwić, ponieważ program wszystko za nas na bieżąco liczy. Natomiast wiedza dotycząca sposobu zaliczania mnożników jest kluczowa ze względu na przyjęcie odpowiedniej strategii pracy w zawodach.

Tegoroczne zawody WAE SSB już za kilka dni, w nadchodzący weekend (14-15.09). Jeśli wcześniej nie startowaliście w tych zawodach, to będzie doskonała okazja do pierwszych prób. Nie zniechęcajcie się niepowodzeniami. Wiele osób mówi, że QTC albo bardzo się lubi albo się tego rodzaju pracy nienawidzi. Dla nas, pasjonatów zawodów, nie ma innej rady jak polubić QTC Traffic.

Regulamin zawodów można znaleźć na stronie organizatora: https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/worked-all-europe-dx-contest/en/rules/

Do usłyszenia w nadchodzącej, fonicznej części WAE DX Contest!


Jeżeli masz jakieś uwagi do tekstu publikacji (sugestie, pomysły, korekty-tekstu itp.), będziemy wdzięczni za przekazanie ich w komentarzu. Jeśli to możliwe, prosimy o podpisanie komentarza swoim znakiem. Znaki wszystkich osób, których uwagi zostaną wykorzystane, będą umieszczone w nagłówku publikacji.

Publikacja została opublikowana i opracowana do otwartego wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Od pierwszego wydania główna zasadą jest otwarty dostęp do publikacji.
Z powyższych powodów oraz dlatego, że w utworzenie i kolejne aktualizacje tekstów włożono wiele pracy i czasu, autorzy tekstów i tłumaczeń nie wyrażają zgody na jakiekolwiek wykorzystywanie publikacji w żadnych wydawnictwach (tradycyjnych czy internetowych) o charakterze komercyjnym czy dochodowym.