CQ WW DX Contest. Najczęściej zadawane pytania

Zawody CQWW to bez wątpienia największe wydarzenie w świecie zawodów krótkofalarskich. W tych zawodach co roku pracują tysiące stacji z wszystkich kontynentów i organizowane są wyprawy krótkofalarskie specjalnie na okres tych zawodów do krajów, gdzie jest mało krótkofalowców. Dlaczego? Ponieważ mnoznikiem w tych zawodach jest każdy kraj DXCC/WAE oraz strefa WAZ. Nadawanie z poszukiwanego kraju to gwarancja dużej ilości wołających i w konsekwencji dużej ilości QSO.

W zawodach CQWW pasma są rzeczywiście pełne stacji. Można nawiązać wiele ciekawych łączności i zdobyć wiele doświadczenia. Regulamin tych zawodów jest dość obszerną lekturą. Niektóre jego zapisy, jak też kwestie związane ze sposobem pracy w zawodach rodzą wiele pytań – zwłaszcza wśród początkujących krótkofalowców. W tym rozdziale znajdziecie wyjaśnienia najczęściej pojawiających się wątpliwości. Wiele z tych informacji znajdzie zastosowanie także w odniesieniu do innych zawodów.
Pytania i odpowiedzi pochodzą ze strony zawodów CQWW. Oryginalną wersję można znaleźć pod adresem https://cqww.com/rules_faq.htm. Tłumaczenie jest rozszerzone o dodatkowe informacje, wynikające z doświadczeń autora przekładu.


CQWW. Pytania ogólne

Nie. Część foniczna i część telegraficzna CQWW stanowią niezależne zawody, niezależnie rozliczane.
Tak, możesz pracować na wielu pasmach i przesłać dziennik do klasyfikacji tylko za jedno pasmo. Twój dziennik zawsze powinien zawierać wszystkie łączności, które przeprowadziłeś w zawodach. Po drugie w nagłówku pliku Cabrillo musisz wskazać odpowiednią nazwę kategorii jednopasmowej, np. CATEGORY-BAND: 20M. Dzięki temu tylko łączności z pasma 20m będą wykorzystane do obliczenia twojego wyniku, a pozostałe zostaną wykorzystane do kontroli. Pamiętaj więc: prześlij tylko jeden dziennik, zawierający wszystkie łączności! Jeśli prześlesz kilka dzienników, każdy kolejny przesłany dziennik nadpisuje przesłany wcześniej.
Jeżeli zauważyłeś błędy w twoim logu, który już wysłałeś, wprowadź niezbędne korekty i prześlij ponownie twój dziennik. Kolejne przesłanie dziennika powoduje nadpisanie logu wysłanego wcześniej. Inaczej mówiąc: weryfikacji będzie podlegać zawsze ostatnia wersja pliku, którą wysłałeś.
Nie, takie praktyki nie są dozwolone. Regulamin zawodów mówi: „Uczestnicy muszą pracować w zawodach zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z wybranej kategorii uczestnictwa podczas wykonywania jakichkolwiek czynności, które przyczyniają się do zwiększenia zgłoszonego wyniku”. Praca na jednym paśmie oznacza, że wszelka aktywność zmierzająca do zwiększenia wyniku odbywa się tylko na tym jednym, wybranym paśmie. Możesz przeprowadzać łączności na innych pasmach, ale nie możesz tych stacji prosić o wykonanie QSY lub umawiać łączności (SKED).
Nie, nie należy usuwać żadnych łączności z dziennika! To może spowodować, że inna stacja, która przeprowadziła z tobą QSO, straci punkty za taką łączność. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz usunąć QSO, umieść znak „X-„ na początku linii z taką łącznością w pliku Cabrillo, np. X-QSO: 7023 CW 2009-05-31 0033 AK1W 599 2057 K1AR 599 609 Oprogramowanie sprawdzające nie zaliczy tobie takiej łączności, ale zaliczy łączność korespondentowi.
W dzienniku należy umieszczać liczby oznaczające pełny numer strefy oraz pełne numery raportów, ponieważ takich informacji będzie oczekiwać oprogramowanie sprawdzające dzienniki. Nie jest więc istotne, że korespondent nadaje „skrócone cyfry” (np. "5NN" zamiast "599" albo "A5" zamiast "15"): to po twojej stronie leży odpowiedzialność za "przetłumaczenie" takich komunikatów z odebranej postaci alfanumerycznej na postać numeryczną.
Tak, uczestnik może pracować z własnej stacji używając swojego znaku, w tych samych zawodach biorąc także udział w pracy stacji Multi-Op.
Tak, loguj wszystkie łączności, nawet jeśli są to duplikaty. Na przykład… XX9XX nawiązuje łączność z K5ZD, ale loguje znak jako K5ZB. Z kolei K5ZD loguje poprawnie znak XX9XX. Później stacja XX9XX ponownie nawiązuje łączność z K5ZD, tym razem poprawnie logując znak, zaś K5ZD loguje duplikat. W powyższym wypadku oprogramowanie sprawdzające zalicza K5ZD jedną łączność z XX9XX i punkty za tę łączność, a drugą łączność traktuje jako duplikat (zero punktów, bez dodatkowych punktów karnych). Z kolei w przypadku XX9XX oprogramowanie oznacza jedną łączność jako pomyłkę w odbiorze, a drugie QSO jak prawidłową łączność.
Tak - informacje dotyczace rekordów wszechczasów można znaleźć na stronie zawodów CQWW https://cqww.com/ w zakładc Records. Wyniki z ubiegłych lat znajdują się w zakładce Results. W obydwu wypadkach dane można wygodnie filtrować (np. wg. podmiotu DXCC/WAE). Warto także zaglądać na stronę Klubu SP3KEY http://sp3key.com/, publikującej rekordy stacji polskich w zawodach CQWW jak też w wielu innych miedzynarodowych zawodach.

CQWW. Przygotowanie dzienników

Format opisu łączności w pliku tekstowym zawierającym łączności za zawody.
Specyfikacja formatu Cabrillo zmieniła się w w ostatnich latach. Wersja 3 jest wersją preferowaną. Jednakże automat przyjmujący dzienniki akceptuje zarówno dzienniki w wersji 2 jak i wersji 3 formatu Cabrillo. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.cqww.com/logs.htm.
Komisja CQ WW nadal akceptuje dzienniki papierowe wysłane zwykłą pocztą. Jednakże wiele pracy wymaga przeniesienie takich dzienników do postaci cyfrowej. Dlatego przesyłanie dzienników w formie elektronicznej jest wysoce zalecane. Warto wykorzystać np. program o nazwie LM autorstwa DL8WAA. Jest to doskonałe darmowe narzędziem pozwalające na przygotowanie dziennika elektronicznego. Program można pobrać ze strony http://contestsoftware.com/e/home.htm. LM jest także bardzo przydatny do przekształcenia pliku ADIF na format Cabrillo.
Tak, korekty dziennika po zawodach sa dozwolone, ale tylko na podstawie takich notatek i zapamiętanych sytuacji, odzwierciedlających pracę w zawodach. Nie jest dozwolone usuwanie, dodawanie czy korekty dokonywane na podstawie innych źródeł informacji, np. baz danych, nagrań czy innych tego typu metod.
O przedłużenie terminu można poprosić przez specjalny formularz na stronie zawodów, podając swój znak oraz uzasadnienie dla przedłużenia terminu. Taką prośbę należy jednak przesłać w ciągu pięciu dni od zakończenia zawodów czy nawet przed zawodami (jeśli z góry wiemy, że będziemy mieli problem np. z powodu ważnego czy pracy). Maksymalne przedłużenie czasu może wynosić 10 dni. Prośba o przedłużenie terminu musi być potwierdzona przez Dyrektora Zawodów.

CQWW. Pytania dotyczące pracy Single Operator

W zawodach CQ WW są dwie klasy kategorii dla stacji z jednym operatorem: Single Operator oraz Single Operator Assisted. W przypadku kategorii opisywanych jako Single Operator regulamin mówi: „Jedna osoba (operator) wykonuje wszystkie czynności dotyczące obsługi stacji i logowania łączności.” Kwalifikujesz się zatem do Single Operator jeśli ty sam (i tylko ty sam) odnajdujesz i identyfikujesz każdy logowany znak. „Odnajdujesz” oznacza, że używasz tylko swojego odbiornika, aby znaleźć nową stację i nie używasz żadnych zewnętrznych narzędzi takich jak DX Cluster, RBN itd. Jeśli zaś powyższych zasad nie spełniasz, powinieneś zgłosić dziennik do Single Operator Assisted.
Nie, nie jest to dozwolone w kategoriach Single Operator. Wykorzystanie takiej technologii jest dozwolone tylko w kategoriach z grupy Assisted.
Tak. Używanie technologii dekodujących pozwalających ustalić, w którym miejscu nadają stacje jest uważane za pomoc pozwalającą na odnalezienie stacji. Nie jest to tożsame z wykorzystywaniem widma pasma (bandscope): jest narzędziem pozwalającym na ustalenie rozkładu sygnałów na paśmie, ale nie posiada mechanizmów pozwalających na identyfikację źródła sygnałów.
Tak, można przesyłać swój wynik na takie portale (np. cq-contest.ru lub getscores.org). Można także śledzić wyniki publikowane na takich portalach, ale nie jest dozwolone korzystanie z informacji „band breakdown”.

CQWW. Category Overlay (Podkategorie)

Podkategoria w zawodach CQ WW jest określana terminem „Overlay Category”. Mówimy o podkategorii, ponieważ dotyczy to specjalnego wyróżnienia stacji, które są klasyfikowane w zasadniczych (podstawowych) kategoriach zawodów. Jeśli np. pracowałeś w zawodach na wszystkich pasmach, mocą 100W, z pomocą DX Clustera, zapewne zgłosisz swój wynik do kategorii Single Operator All Band Low Power Assisted. Jeśli jednocześnie ma miejsce sytuacja, że masz licencję nie dłużej niż 3 lata, możesz w logu zaznaczyć, że wyniki powinien być także uwzględniony w podkategorii „ROOKIE”. W ten sposób w wynikach zawodów twój wynik będzie sklasyfikowany w Single Operator All Band Low Power Assisted, ale jednocześnie znajdzie się także w podkategorii „ROOKIE”.
Tak. Twój jednopasmowy wynik zostanie w tradycyjny sposób ujęty w wynikach. W podkategoriach wyniki są publikowane tylko jako All Band. Zatem jeśli np. zgłosiłeś wynik za jedno pasmo, ale w zawodach nawiązywałeś łączności na innych pasmach, wszystkie twoje łączności będą zaliczone do punktacji w podkategorii.
Naliczanie okresu 24 godzin rozpoczyna się od godziny przeprowadzenia pierwszej łączności zalogowanej w zawodach.
Podkategoria CLASSIC określa, że okresy przerwy w pracy w zawodach muszą wynosić minimum 60 ciągłych minut. „60 minut” oznacza ciągłe minuty zegarowe, w czasie których nie jest zalogowana żadna łączność (jest to liczone z dokładnością co do minut, sekundy nie są brane pod uwagę). Poniżej bardziej obrazowy przykład prawidłowego obliczenia 60 minut przerwy: 1358Z zalogowano QSO 1359Z zalogowano QSO 1400Z - pierwsza minuta pusta, bez żadnej zalogowanej łączności 1459Z – ostatnia minuta pusta, bez żadnej zalogowanej łączności 1500Z zalogowano QSO 1501Z zalogowano QSO Poniżej z kolei obrazowy przykład błędnego obliczenia 60 minut przerwy: 1358Z zalogowano QSO 1359Z zalogowano QSO 1400Z - pierwsza minuta pusta, bez żadnej zalogowanej łączności 1458Z – ostatnia minuta pusta, bez żadnej zalogowanej łączności 1459Z zalogowano QSO 1500Z zalogowano QSO Należy zwrócić uwagę, że 60 minut nie musi być liczone od pełnej godziny zegarowej. Nowoczesne programy contetsowe posiadają opcje, które obliczają i na bieżąco podają okresu czasu przerwy od ostatniej łaczności.
Nie jest dozwolone zgłaszanie wyniku do więcej niż jednej podkategorii. Jeśli program sprawdzający dzienniki odnajdzie taką sytuację, że w dzienniku będą wskazane dwie podkategorie, jako obowiązująca zostanie użyta ostatnia z nich.

CQWW. Kategorie Multi-Single (MULTI-ONE)

W tej kategorii dopuszczalne są maksymalnie dwa sygnały transmitowane jednocześnie: jeden sygnał stacji RUN oraz jeden sygnał stacji MULTIPLIER. Jednakże sygnały te musza być transmitowane na róznyuch pasmach. Sygnał stacji RUN może być wykorzystywany na każdym z pasm. Stacje RUN obowiązuje zasada 10 minut. Oznacza ona, że po nawiązaniu łączności na jednym z pasm łączność na innym paśmie jest dozwolona dopiero po upływie minimum 10 minut. Dodatkowo w pliku Cabrillo z dziennikiem za zawody łączości nawiązane przez stacje RUN muszą być oznaczone cyfrą 0 (zero) w kolumnie z oznaczeniem nadajnika. Sygnał stacji MULTIPLIER (mnoznikowej) może być transmitowany na dowolnym z pasm do nawiązania łączości tylko wtedy, kiedy stacja korespondenta jest nowym mnożnikiem. Stacja mnożnikowa nie może podawać w zawoach CQ, QRZ itd. Stację mnożnikową także obowiązuje zasada 10 minut. To oznacza, że po nawiazaniu łączności z nowym mnożnikiem na danym paśmie, łączność z innym mnoznikiem na innym pasmie jest dozwolona dopiero po upływie minimum 10 minut. Dodatkowo w pliku Cabrillo z dziennikiem za zawody łączości nawiązane przez stacje mnożnikową muszą być oznaczone cyfrą 1 (jeden) w kolumnie z oznaczeniem nadajnika. Oznaczenie nadajnika ("0" lub "1") oznacza funkcję danego radia (nadajnika) w zawodach i nie musi być przypisane do radia (np. w przebiegu całych zawodów stacja, która pracowała jako RUN może w pewnych okresach pracować jako MULTIPLIER).
Nie, każdy nadajnik ma swoja zasadę 10 minut. To oznacza, że dla każdego z nadajników 10 minut jest liczone niezaleznie.
Odliczanie rozpoczyna się w chwili nawiązania łączności na danym paśmie. Nawiązana łączność musi być od razu zapisana w logu.
Odliczanie 10 minut zawsze rozpoczyna się od chwili nawiązania łączności. Nawiązana łączność musi być od razu zapisana w logu. Podobnie: jeśli zrobicie QSO na nowe pasmo, aby zawołać nowy mnożnik, ale łączności nie uda się nawiązać (nie uda się dowołać), wtedy odliczanie 10 minut sie nie rozpoczyna.
Log w formacie Cabrillo zawiera czas podawany z dokładnościa do minut. Tak też należy obliczać okres 10 minut: z dokładnością co do minuty. Programy contestowe posiadaja specjalne liczniki, pokazujące upływ okresu 10 minut.
Odpowiednia synchronizacja czasu w komputerze jest odpowiedzialnością uczestnika zawodów. Jest wiele serwisów internetowych, które umożliwiają automatyczną synchronizację czasu komputera z wzorcami czasu dostępnymi w Internecie.
Każde rozpoczęcie nadawania przed upływem 10 minut (np. rozpoczęcie wołania CQ, aby zająć wolną częstotliwość) jest złamaniem zasad regulaminu. Łączności nawiązane przed upłeywem okresu 10 minut nie będą zaliczane do punktacji (sa usuwane bez punktów karnych).
Taka sytuacja, nawet niezamierzona, stanowi naruszenie zasad regulaminu. Łączność nie będzie zaliczona. Aby nie stracić mnożnika, zawołaj go jeszcze raz w odpowiednim czasie. Obyda QSO pozostaw w logu, a łączność nawiązaną przed upływem okresu 10 minut oznacz w logu jako X-QSO. Nie będzie zaliczona waszej stacji, ale będzie zaliczona korespondentowi.
Jest to możliwe, ale musi istnieć zabezpieczenie, które uniemożliwi jednoczesne nadawanie na tym samym paśmie przez kilka nadajników. Możliwa jest np. praca stacji RUN i drugiej stacji na tym samym pasmie (INBAND). Stacja INBAND przeszukuje pasmo i woła nowe mnożniki oraz nowe stacje, ale w czasie jej nadawania blokowany jest jest nadajnik stacji głównej.

CQWW. Kategoria Multi-Two

Stacje w kategorii Multi-Two obowiązuje zasada maksymalnie 8 zmian pasma w ciągu godziny zegarowej. Np. dana stacja nawiązała kolejne łączności w godzinach 00:52 i 00:57 na 20m oraz 01:03 i 01:08 na 40m. Odliczanie ilości zmian rozpoczyna się w tym wypadku od godziny 01:00 (od początku pełnej godziny zegarowej)

CQWW. Club Competition

Nie. Do współzawodnictwa klubów zaliczane sa tylko wyniki z podstawowych kategorii zawodów.
W przypadku stacji z jednym operatorem (Single Operator) nie jest to możliwe i wynik można zgłosić tylko na rzecz jednego klubu. W przypadku stacji z wieloma operatorami (Multi-Operator) wynik można podzielić na kluby, do których należą osoby biorące udział w pracy takiej stacji. Wynik dzielony jest w takim wypadku procentowo wg. ilości członków danego klubu, biorących udział w pracy stacji. Odpowiednią informację należy umieścić w nagłówku pliku Cabrillo w linii CLUB: W linii tej należy podać część przypadającą na dany klub oraz nazwę klubu. Łączna suma wszystkich części nie musi dawać 100%. Oto przykłady, jak takie informacje umieszczać w dzienniku: ● CLUB: 3/8 WILLAMETTE VALLEY, 1/8 WESTERN WASHINGTON DX CLUB, 4/8 SOUTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB ● CLUB: 1/7 NORTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB, 4/7 FRANKFORD RADIO CLUB W logu należy podawać pełne nazwy klubów. Listę nazw klubów można znaleźć na stronie WWW zawodów: http://www.cqww.com/clubnames.htm. W przypadku, kiedy w logu podamy kilka klubów z podziałem punktów, po wysłaniu logu otrzymamy zwrotnie wiadomość z ostrzeżeniem, że podana nazwa klubu nie jest zgodna z żadną z nazw istniejących w bazie danych zawodów. Należy zignorować to ostrzeżenie.
„LUB” oznacza, że brane są pod uwagę obydwa opisane przypadki: podmiot DXCC stanowiący siedzibę klubu plus odległość 400 km. To sprawia, że jeżeli klub znajduje się na granicy dwóch podmiotów DXCC, może mieć członków spoza samej lokalizacji klubu.
Każdy klub może sam określić, jakie miejsce jest jego lokalizacją. Jeśli zostanie to określone, ta sama lokalizacja musi być używana zarówno w edycji CW jak i edycji SSB zawodów. W przypadku wątpliwości Komisja CQWW zwróci się do przedstawicieli klubu z prośbą o udzielenie informacji o lokalizacji.
Tak. W przypadku nadawania z DXpedycji z innego kraju wynik może być zaliczony na poczet klubu, do którego należy nadawca. W logu należy po prostu podać nazwę klubu.

Jeżeli masz jakieś uwagi do tekstu publikacji (sugestie, pomysły, korekty-tekstu itp.), będziemy wdzięczni za przekazanie ich w komentarzu. Jeśli to możliwe, prosimy o podpisanie komentarza swoim znakiem. Znaki wszystkich osób, których uwagi zostaną wykorzystane, będą umieszczone w nagłówku publikacji.

Publikacja została opublikowana i opracowana do otwartego wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Od pierwszego wydania główna zasadą jest otwarty dostęp do publikacji.
Z powyższych powodów oraz dlatego, że w utworzenie i kolejne aktualizacje tekstów włożono wiele pracy i czasu, autorzy tekstów i tłumaczeń nie wyrażają zgody na jakiekolwiek wykorzystywanie publikacji w żadnych wydawnictwach (tradycyjnych czy internetowych) o charakterze komercyjnym czy dochodowym.