Wstęp

Zawody krótkofalarskie (contesting) to jedna z wielu form krótkofalarskiej aktywności. Słowo „zawody” zawiera w sobie swoją zasadniczą definicję: jest to współzawodnictwo, w którym liczy się osiągnięty wynik oraz porównywanie się (współzawodniczenie) z innymi. Udział w zawodach wymaga stałego podnoszenia umiejętności operatorskich oraz poziomu technicznego stacji. Dla wielu krótkofalowców zawody to najważniejszy aspekt radioamatorskiego hobby.

Ujmując rzecz bardzo ogólnie, można powiedzieć, że zawody krótkofalarskie polegają na nawiązaniu jak największej ilości łączności w określonym okresie czasu. Każda łączność daje uczestnikowi punkty (opisuje to regulamin zawodów). Ponadto najczęściej w zawodach stosowane są mnożniki, którymi mogą być np. kraje, z którymi w czasie trwania zawodów nawiązano łączności. Wynik końcowy to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość mnożników.

Jeśli można to opisać w kilku zdaniach, wydawać się może, że zagadnienie nie jest zbyt skomplikowane. Jednak w rzeczywistości osiąganie czołowych wyników wymaga dużej ilości pracy i ciągłego analizowania kolejnych doświadczeń (tj. kolejnych startów w zawodach). Niech nikogo nie zwiodą stwierdzenia, które czasem można usłyszeć w rozmowach czy wyczytać na forach dyskusyjnych: „Dajcie mi dużą stację z dużymi antenami – będę wygrywał zawody”. Powiedzmy sobie od razu szczerze: to bzdura. Równie dobrze można by powiedzieć „Dajcie mi samochód Formuły 1 a też będę wygrywał wyścigi samochodowe”. Będzie to miało tyle samo wspólnego z rzeczywistością.

Na wynik osiągany w zawodach oczywiście w dużej mierze wpływa wyposażenie radiostacji, ale końcowy rezultat zależy także w znacznym stopniu od umiejętności operatorskich, znajomości propagacji, znajomości wyposażenia i oprogramowania, osłuchania z pasmami, od logistycznego przygotowania do zawodów itd. Operatorzy, poważnie traktujący zawody, przykładają ogromną wagę do wszelkich działań, których celem jest maksymalizacja wyniku i zminimalizowanie możliwości wystąpienia jakiejkolwiek awarii w czasie samych zawodów. Kiedy czytamy historie opowiadane przez znanych operatów, czasem mówią o takich niuansach, o których byśmy nigdy nie pomyśleli, że mogą mieć znaczenie dla wyniku w zawodach.

Startowanie w zawodach jest emocjonujące. Osiągnięcia czołowych stacji świadczą o perfekcyjnym przygotowaniu sprzętu i anten oraz o doskonałych umiejętnościach operatorskich. Sukcesy odnoszone w zawodach krótkofalarskich to zwykle efekt wielu lat konsekwentnej pracy, zdobywania doświadczeń, ciągłego udoskonalania stacji i podnoszenia własnych umiejętności.

Adresaci i autorzy podręcznika

Ten podręcznik jest adresowany do pasjonatów zawodów: krótkofalowców, który startują w zawodach i poszukują możliwości podniesienia osiąganych wyników. Początkujący adepci contestingu znajdą na kartach tej publikacji wiele cennych informacji, ale i doświadczeni contestmani z pewnością będą mogli uzupełnić swoją wiedzę i znaleźć ciekawe pomysły. Autorami opublikowanych artykułów i tłumaczeń są pasjonaci zawodów – osoby, które startują w wielu zawodach, z dobrymi rezultatami i postanowiły podzielić się swoim doświadczeniem.

Historia podręcznika i plany na przyszłość

Pomysł napisania tego podręcznika narodził się w gronie Zespołu SN0HQ i SP DX Clubu. Od tego czasu publikacja żyje własnym życiem: obecnie nie jest bezpośrednio związana z żadną organizacją czy formalną grupą, ale stanowi efekt pracy zespołu zaprzyjaźnionych krótkofalowców – pasjonatów zawodów.

Publikacja po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w lipcu 2004 roku: to była wersja 1.00 (od początku publikacji towarzyszyła koncepcja numerowania kolejnych wydań). Na przestrzeni lat tekst był uzupełniany i korygowany, aż do wersji 1.07 opublikowanej w czerwcu 2008. Po jej udostępnieniu nastąpiła wieloletnia przerwa w aktualizacji publikacji.

Na pierwszy kwartał roku 2020 planowane jest wydanie wersji 2.00 podręcznika w formacie PDF. Większość artykułów będzie wcześniej publikowana na tym portalu.

Od samego początku forma publikacji jest elektroniczna i artykuły są dostępne dla wszystkich zainteresowanych tematyką zawodów krótkofalarskich. Nie zmienia to faktu, że w przygotowanie tej publikacji zostało dobrowolnie włożonych wiele sił i czasu: autorów, redaktorów, tłumaczy i korektorów. Dlatego też nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie publikacji ani jej części w jakichkolwiek wydawnictwach komercyjnych/dochodowych. W publikacjach nie nastawionych na osiągniecie dochodu (bezpłatnych), opracowane materiały mogą być swobodni wykorzystywane – z odesłaniem do źródłowego tekstu.

Współpraca

Prosimy o kontakt wszystkich, którzy w tekście publikacji znajdą błędy (literówki, błędy składniowe itp.). Od wydania pierwszej wersji pomoc Czytelników w dokonywaniu korekt i poprawek tekstu była bezcenna.

Będziemy także wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące tematów, które warto poruszyć w kolejnych artykułach. Jeżeli ktoś być może posiada gotowy materiał (własny lub ciekawe tłumaczenie), który warto by było umieścić w publikacji – także prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy.

Bardzo cenne będą dla nas sugestie i pytania początkujących krótkofalowców i contestmanów. Pamiętajcie: nie ma głupich pytań.

Życzymy dobrej lektury i przede wszystkim sukcesów w zawodach.