Duplikaty w zawodach

W zawodach, szczególnie przy poważnym, intensywnym starcie, kiedy nawiązujemy dużą ilość łączności, dość często można spotkać się z sytuacją, kiedy wołamy jakąś stację i w odpowiedzi na nasze zawołanie słyszymy: „Sorry, QSO before” na fonii albo „QSO B4” na telegrafii. Zdarza się, że po nadaniu tego komunikatu nasz potencjalny korespondent od razu kontynuuje wołanie CQ w zawodach. Na próżno wtedy tłumaczyć, że my nie mamy z nim QSO na danym paśmie czy emisji; że w naszym logu nie ma znaku tego korespondenta…

Sami także możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że jesteśmy wołani przez stację, która już figuruje w naszym logu na danym paśmie. Jak się wtedy zachować? Czy odmówić nawiązania łączności,nadając „QSO B4”? Czy też raczej zalogować taką łączność? Czy odmawiając nawiązania potencjalnie zdublowango QSO, nie stracimy punktów za QSO lub cennego mnożnika? Odpowiedź na pytanie, czy logować potencjalne duplikaty jest jednoznaczna: logować!

Uzasadnienie tej odpowiedzi wymaga cofnięcia się do czasów, kiedy nie było komputerowych logów, a contestowe dzienniki były prowadzone na papierze. Uważne zaznaczanie duplikatów było wtedy bardzo istotne i bezwzględnie wymagane przez organizatorów. Duża ilość duplikatów zaliczonych do punktacji, mogła znacznie zawyżyć końcowy zgłoszony wynik stacji. Stąd w regulaminach wielu zawodów wziął się wyraźny zapis, że duplikaty muszą być wyraźnie zaznaczone, a zaliczenie dużej ich liczby do punktacji może być powodem dyskwalifikacji.

Tak było, ale to już historia. Czas papierowych logów przeszedł do lamusa. Mamy XXI wiek, żyjemy w świecie komputerów i elektronicznej komunikacji. Zdecydowana większość uczestników zawodów używa contestowego oprogramowania.

Organizatorzy i komisje poszczególnych zawodów już nie sprawdzają dzienników w sposób ręczny. Większość czynności wykonuje specjalistyczne oprogramowanie, które sprawdza i porównuje ze sobą nadesłane elektronicznie logi (pliki). Większość organizatorów wymaga przesyłania dzienników w formacie Cabrillo i akceptuje tylko logi w postaci elektronicznej.

W logach w formacie Cabrillo nie ma miejsca na umieszczenie informacji, że jakaś łączność jest duplikatem, za ile punktów jest dana łączność oraz czy to jest nowy mnożnik itd. Plik Cabrillo zawiera po prostu wykaz nawiązanych łączności oraz nadanych i odebranych raportów. Jeśli w naszym logu umieszczamy zgłoszony wynik (w nagłówku pliku Cabrillo), to ten wynik ma znaczenie tylko informacyjne i jest ważny przede wszystkim dla nas, a nie dla komisji zawodów. W większości przypadków zawodów komisja i tak dokonuje przeliczenia zgłoszonych QSO wg. własnych kryteriów – tj. porównując dane do własnej, jednakowej dla wszystkich stacji, bazy podmiotów DXCC. Mówią o tym szczegółowo kolejne rozdziały naszego „ABC Zawodów”.

Jeśli przyjmiemy, że zdecydowana większość zawodników używa komputerowych programów dedykowanych do pracy w zawodach (a jest to założenie jak najbardziej słuszne), należy także założyć, że jeśli ktoś nas woła, to na pewno nie ma w logu łączności z nami na danym paśmie, mimo że nasz dziennik pokazuje co innego. Być może popełniliśmy pomyłkę przy logowaniu innej łączności albo korespondent, którego zalogowaliśmy w rzeczywistości odpowiadał innej stacji. Błąd mógł także popełnić nasz korespondent: mógł niepoprawnie zalogować poprzednie QSO z nami lub w ogóle go nie zalogować. Może także mieć miejsce sytuacja, że nasz korespondent to stacja, która nie używa logu contestowego, startuje w zawodach okazjonalnie i loguje łączności w programie do codziennej ewidencji łączności, a ten program nie pokazuje, czy daną stacją już kiedykolwiek była łączność. Przyczyn może być wiele. Pewne jest, że doszło do jakiejś pomyłki albo zaszła sytuacja, kiedy nie można zweryfikować czy łączność jest duplikatem.

Nie jest rzadkością w dużych zawodach, że na jednej częstotliwości pracują na CQ dwie stacje, które siebie nawzajem nie słyszą ze względu na swoje położenie i warunki propagacyjne. W pewnym momencie jedna z tych stacji jest wołana przez korespondenta, ale takie zawołanie odbiera także druga stacja i także wymienia raporty kontrolne w zawodach. Czasem wszytko dzieje się „w tempie” i każdemu wydaje się, że nawiązał łączność. Jednakże wołający loguje tylko jedną, zapewne silniejszą z tych stacji.

Łączność, która wydaje się być duplikatem w rzeczywistości może nam dostarczyć cennych punktów w zawodach. Jeśli nadamy „QSO B4” i odmówimy nawiązania łączności, po prostu tracimy punkty za takie QSO. Jeżeli jednak nawiążemy takie QSO, nic nie tracimy: nasz log contestowy odpowiednio zliczy punkty, a łączność znajdzie się w logu wysłanym do organizatora i nawet gdyby okazała się duplikatem, nie będzie to miało żadnych konsekwencji. Jeśli jednak okaże się, że w wyniku sprawdzania logów przez komisję takie QSO należy zaliczyć, wtedy nie tracimy punktów czy mnożników.

Powtórzmy: nawiązując QSO z potencjalnym duplikatem na pewno nie tracimy punktów w zawodach. Nawiązywanie łączności, które nasz log wyświetla jako duplikaty jest jak najbardziej wskazane i jest dobrą praktyką. Pozwala nie stracić potencjalnych punktów za QSO czy nawet cennych mnożników. Nie mówiąc już o tym, że nawiązanie QSO jest czynnością z reguły szybszą niż tłumaczenie korespondentowi, że łączność już była nawiązana – szczególnie w wypadku, kiedy wołający korespondent jednak będzie upierał się przy tym, że chce nawiązać QSO. Pracując z silnej stacji emisją CW przy dużej ilości korespondentów można nawiązać około 3 – 5 QSO na minutę. Jeżeli nadamy komuś „QSO B4” a ten ktoś będzie jednak domagał się nawiązania QSO, tracimy około minuty lub więcej czasu na zbędne tłumaczenia i wypadamy z rytmu pracy. A nawet jeśli korespondent od razu „odpuści”, prawdopodobnie za jakiś czas ponownie nas zawoła – przecież nadal nie będzie nas miał w logu.

W logu zawierającym około 2,5 tysiąca łączności z reguły znajduje się około 100 – 120 potencjalnych duplikatów. I co z tego? Nic. Taki log wysyłamy do organizatora. Nie ma to żadnych negatywnych konsekwencji, nie stanowi żadnego powodu do dyskwalifikacji.

W 2018 roku startowaliśmy w CQWW DX CW ze stacji SO4M w kategorii Multi-2. Zalogowaliśmy 4865 QSO, a w tej liczbie znalazło się ponad 120 duplikatów. I co z tego? Nic. Taki log wysyłaliśmy do organizatora.

We współczesnym pliku elektronicznym wysyłanym w formacie Cabrillo możemy w ogóle nie podawać zgłoszonego wyniku. Wynik i tak będzie obliczony przez oprogramowanie organizatora, dokonujące weryfikacji. Trudno więc w ogóle mówić o tym, że duplikaty są w jakikolwiek sposób zaliczane do punktacji albo mogą być środkiem na nieuczciwe zwiększenie swojego wyniku w zawodach. Po prostu nie ma takiej możliwości.

Reasumując: starajcie się zawsze uważnie słuchać i uważnie logować łączności, ale niezależnie od tego zawsze logujcie potencjalne duplikaty, jakby to były normalne łączności. Nie stracicie cennych punktów, nie stracicie mnożników, nie stracicie też czasu na tłumaczenie korespondentowi, że łączność już była.


Jeżeli masz jakieś uwagi do tekstu publikacji (sugestie, pomysły, korekty-tekstu itp.), będziemy wdzięczni za przekazanie ich w komentarzu. Jeśli to możliwe, prosimy o podpisanie komentarza swoim znakiem. Znaki wszystkich osób, których uwagi zostaną wykorzystane, będą umieszczone w nagłówku publikacji.

Publikacja została opublikowana i opracowana do otwartego wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Od pierwszego wydania główna zasadą jest otwarty dostęp do publikacji.
Z powyższych powodów oraz dlatego, że w utworzenie i kolejne aktualizacje tekstów włożono wiele pracy i czasu, autorzy tekstów i tłumaczeń nie wyrażają zgody na jakiekolwiek wykorzystywanie publikacji w żadnych wydawnictwach (tradycyjnych czy internetowych) o charakterze komercyjnym czy dochodowym.