Ewidencja zmian

 • Wersja 2.0WEB;
  • Data publikacji: 2019-09-04
   • Artykuł:
 • Wersja 1.07
  • Data publikacji: 2008-06-29
   • Dodanie podrozdziału Praca w zawodach – wskazówki K1AR
   • Uaktualnienie Listy Podmiotów DXCC
   • Wersja 1.07 do pobrania ze strony SP DX Clubu: [ABC Uczestnika Zawodów]
 • Wersja 1.06
  • Data publikacji: 2007-04-04
   • Rozdział Wskazówki dotyczące pracy w zawodach – zmiana tytułu na Techniki operatorskie. Jednocześnie przeniesiono do tego rozdziału niektóre artykuły dotychczas stanowiące oddzielne rozdziały najwyższego poziomu.
   • Korekty tekstu: TNX Dawid SQ6EMM
 • Wersja 1.05
  • Data publikacji: 2006-10-26
   • Redakcja i rozszerzenie rozdziału, dotyczącego propagacji
   • Uaktualnienie listy podmiotów DXCC
 • Wersja 1.04
  • Data publikacji: 2006-03-17
   • Dodanie podrozdziału SD by EI5DI
   • Aktualizacja regulaminu IARU HF World Championship
   • Dodanie podrozdziału Praca w zawodach – wskazówki K1CC
   • Dodanie rozdziału Praca w zawodach ze stacji o przeciętnym wyposażeniu
   • Dodanie rozdziału Technika operatorska czy wyposażenie stacji?
   • Redakcja i rozszerzenie rozdziału dotyczącego propagacji
   • Dodanie rozdziału Praca QRP w zawodach
 • Wersja 1.03
  • Data publikacji: 2004-12-01 i 2005-01-17
   • Dodanie rozdziału: System znaków wywoławczych w USA. Materiał nadesłał Darek SP6NVK
   • Dodanie rozdziału: Jak radzić sobie ze snem w dużych zawodach
   • Zmiana układu tekstu i wyglądu publikacji
   • Szczegółowa korekta tekstu (Donata SP5HNK)
   • Aktualizacja rozdziału o Zespole SN0HQ i zawodach IARU
   • Dodanie rozdziału Raporty UBN
   • Dodanie rozdziału DX Cluster
   • Dodanie podrozdziału European Sprint Contest
 • Wersja 1.02
  • Data publikacji: 2004-07-16
   • Zmiana układu tekstu. Naniesienie poprawek nadesłanych przez Rafała SQ9CWN. Dziękujemy Rafałowi za wnikliwą lekturę, poprawki i sugestie dotyczące kolejnych tematów, które mogłyby znaleźć się w publikacji
 • Wersja 1.01
  • Data publikacji: 2004-07-08
   • Korekta licznych literówek i błędów składniowych. Dodanie numeracji stron
 • Wersja 1.00
  • Data publikacji: 2004-07-01
   • Pierwsza wersja udostępniona